Rezervuji parcelu číslo: 1, parcelní číslo 1161/132 o výměře 644 m2. V Praze dne: 04/10/2023 21:26:54.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: