Rezervuji parcelu číslo: 10, parcelní číslo 1161/237 o výměře 572 m2. V Praze dne: 04/10/2023 23:02:36.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: