Rezervuji parcelu číslo: 13, parcelní číslo 1161/110 o výměře 624 m2. V Praze dne: 17/04/2024 14:52:53.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: