Rezervuji parcelu číslo: 15, parcelní číslo 1161/112 o výměře 598 m2. V Praze dne: 04/10/2023 22:21:50.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: