Rezervuji parcelu číslo: 15, parcelní číslo 1161/112 o výměře 598 m2. V Praze dne: 17/04/2024 14:36:42.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: