Rezervuji parcelu číslo: 18, parcelní číslo 1161/103 o výměře 669 m2. V Praze dne: 20/05/2024 07:57:39.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: