Rezervuji parcelu číslo: 19, parcelní číslo 1161/100 o výměře 622 m2. V Praze dne: 04/10/2023 21:45:45.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: