Rezervuji parcelu číslo: 20, parcelní číslo 1161/96 o výměře 685 m2. V Praze dne: 04/10/2023 23:01:52.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: