Rezervuji parcelu číslo: 22, parcelní číslo 1161/93 o výměře 706 m2. V Praze dne: 04/10/2023 22:43:13.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: