Rezervuji parcelu číslo: 23, parcelní číslo 1161/94 o výměře 698 m2. V Praze dne: 17/04/2024 14:52:06.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: