Rezervuji parcelu číslo: 27, parcelní číslo 1161/80 o výměře 854 m2. V Praze dne: 17/04/2024 14:20:18.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: