Rezervuji parcelu číslo: 27, parcelní číslo 1161/80 o výměře 854 m2. V Praze dne: 04/10/2023 22:02:54.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: