Rezervuji parcelu číslo: 33, parcelní číslo 1161/75 o výměře 1058 m2. V Praze dne: 17/04/2024 14:51:19.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: