Rezervuji parcelu číslo: 34, parcelní číslo 1161/77 o výměře 941 m2. V Praze dne: 17/04/2024 14:42:41.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: