Rezervuji parcelu číslo: 34, parcelní číslo 1161/77 o výměře 941 m2. V Praze dne: 04/10/2023 22:28:50.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: