Rezervuji parcelu číslo: 36, parcelní číslo 1161/71 o výměře 986 m2. V Praze dne: 20/05/2024 08:13:13.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: