Rezervuji parcelu číslo: 38, parcelní číslo 1161/69 o výměře 891 m2. V Praze dne: 17/04/2024 14:10:17.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: