Rezervuji parcelu číslo: 38, parcelní číslo 1161/69 o výměře 891 m2. V Praze dne: 04/10/2023 21:55:15.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: