Rezervuji parcelu číslo: 40, parcelní číslo 1161/66 o výměře 1233 m2. V Praze dne: 04/10/2023 23:01:10.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: