Rezervuji parcelu číslo: 41, parcelní číslo 1161/65 o výměře 686 m2. V Praze dne: 04/10/2023 22:54:12.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: