Rezervuji parcelu číslo: 46, parcelní číslo 1161/174 o výměře 1376 m2. V Praze dne: 17/04/2024 14:27:00.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: