Rezervuji parcelu číslo: 51, parcelní číslo 1161/53 o výměře 777 m2. V Praze dne: 17/04/2024 15:03:06.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: