Rezervuji parcelu číslo: 52, parcelní číslo 1161/176 o výměře 802 m2. V Praze dne: 17/04/2024 14:55:48.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: