Rezervuji parcelu číslo: 54, parcelní číslo 1161/54 o výměře 1093 m2. V Praze dne: 17/04/2024 14:41:46.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: