Rezervuji parcelu číslo: 55, parcelní číslo 1161/55 o výměře 872 m2. V Praze dne: 04/10/2023 22:19:27.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: