Rezervuji parcelu číslo: 67, parcelní číslo 1161/188+1161/86 (dohromady parcela 66+67) o výměře 333+352 m2. V Praze dne: 17/04/2024 14:17:34.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: