Rezervuji parcelu číslo: 68, parcelní číslo 1161/85 o výměře 572 m2. V Praze dne: 04/10/2023 21:53:12.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: