Rezervuji parcelu číslo: 70, parcelní číslo 1161/259 o výměře 960 m2. V Praze dne: 17/04/2024 15:09:41.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: