Rezervuji parcelu číslo: 70, parcelní číslo 1161/259 o výměře 960 m2. V Praze dne: 04/10/2023 22:58:17.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: