Rezervuji parcelu číslo: 71, parcelní číslo 1161/260 o výměře 800 m2. V Praze dne: 17/04/2024 15:01:42.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: