Rezervuji parcelu číslo: 72, parcelní číslo 1161/261 o výměře 800 m2. V Praze dne: 04/10/2023 22:38:44.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: