Rezervuji parcelu číslo: 73, parcelní číslo 1161/262 o výměře 800 m2. V Praze dne: 17/04/2024 14:48:55.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: