Rezervuji parcelu číslo: 77, parcelní číslo 1161/221 o výměře 805 m2. V Praze dne: 04/10/2023 21:59:24.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: