Rezervuji parcelu číslo: 8, parcelní číslo 1161/118 o výměře 677 m2. V Praze dne: 17/04/2024 13:40:02.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: