Fotografie lokality Ke Stromečkům

 

 
 

 
 

Fotografie města Hostivice

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Historie a památky Hostivice

Hostivice, město na západním okraji Prahy, byla povýšena mezi města dne 1. ledna 1978. V dnešním rozsahu vznikla, když se postupně spojily původně samostatné obce Hostivice, Litovice, Břve, Jeneček a oddělená část zvaná Palouky.

O původním obyvatelstvu podávají svědectví úlomky nádob z mladší doby kamenné, které byly nalezeny při různých výkopových pracích.

První zprávy o vsi Hostivice pocházejí z roku 1277. Obec však byla založena již dříve, když zde malostranští a později i staroměstští měšťané nově založeného Menšího Města pražského získali rozsáhlé pozemky. V historických pramenech je zmínka o hostivickém kostelu sv. Jakuba ze 13. století. Sloužil přesídlencům, které tu usadil Přemysl Otakar II. při budování Malé Strany. Na jednom z dvorců sídlil rod pánů z Hostivice, potom se tu vystřídala celá řada majitelů. V 18. století vtiskla Hostivici charakteristický barokní ráz velkovévodkyně Anna Marie Toskánská stavbami zámku, fary a Mariánského sloupu.

Rovněž o Litovicích jsou první zmínky v listinách ze 13. století, sídlil tu rod pánů z Dražic a vystavěl mohutnou gotickou tvrz. Za vlády Rudolfa II. byl z Litovického rybníka vybudován příkopový vodovod na Pražský hrad. Z dalších majitelů Litovické tvrze měl pohnutý osud Jan Kutnauer ze Sonnensteinu, horlivý účastník stavovského povstání, který byl roku 1621 na Staroměstském náměstí oběšen. O Břvech jsou zmínky už ve 12. století. Patřily Plaskému klášteru, delší čas byly v držení rodu Rokycanských, na sklonku 16. století rodu Žďárských. Ve vsi bylo několik rybníků, jeden z nich byl po 1. světové válce upraven na koupaliště. Jeneček se do 19. století jmenoval Malý Jenč a patřil v 16. století též rodu Žďárských.

V adaptovaném zámku, v jehož aule se pořádají koncerty klasické hudby, sídlí radnice. Zámecká kaple je místem pro výstavy výtvarného umění různých žánrů.

Přírodní památka Hostivické rybníky představuje nejrozsáhlejší a nejcennější přírodní celek na území města. Památka zahrnuje rybníky Břevský, Kala a Litovický a lesní porosty okolo rybníků. Ve 20. letech minulého století byl založen lesopark zvaný Stromečky, kombinace lesních partií a paloučků se solitérními stromy. Celé toto chráněné území má mimořádné estetické a přírodní hodnoty.

K 1. lednu 2010 bylo v Hostivici přihlášeno 7.252 obyvatel.

Jako zdroj byl použit článek z Hostivického měsíčníku, který pravidelně a bez přerušení vychází již 34 let.

Podrobnější informace o městě, jeho historii a současnosti můžete získat na www.hostivickahistorie.cz