O nás

Habitera a.s. byla založena v roce 1996. V předchozích letech vystavěla v Hostivici - Litovicích obytný areál se dvěma bytovými domy, 53 řadovými domy a řadou solitérních rodinných domů. Tento areál se stal chloubou města, jednou z nejhezčích rezidenčních lokalit v Hostivici. Pro lokalitu se mezi místními obyvateli vžil název "Na Habiteře". O úspěšnosti projektu svědčí i fakt, že se všechny domy, byty a pozemky prodaly již v průběhu výstavby. Naše firma si získala důvěru stovky klientů, kteří se mohli přesvědčit, že jednají s firmou, která dodrží, co slíbí (dokončené projekty).

Vzhledem k velkému zájmu o bydlení v Hostivici jsme se rozhodli také své další developerské aktivity spojit s tímto městem. Pro svůj další záměr jsme zvolili rozsáhlý pozemek poblíž centra města, přiléhající k ulicím Růžová a Ke Stromečkům, který svojí výjimečností a kvalitou předčí podobné pozemky v Praze a okolí. Lokalita navazuje na stávající zástavbu rodinných domů a její západní hranice sousedí s chráněným přírodním územím, jehož součástí je lesopark Stromečky. Odtud název našeho developerského projektu.

V lokalitě Ke Stromečkům byla provedena kompletní výstavba inženýrských sítí a komunikací. Zároveň probíhal prodej stavebních parcel, o které byl zde, s ohledem na výše uvedené, mimořádný zájem. V lokalitě dále připravujeme výstavbu 2 nízkopodlažních bytových domů a také 43 řadových domů, kde je zahájení prodeje první etapy naplánováno na jaro 2022. Veškerou dosavadní výstavbu financovala naše firma z vlastních zdrojů a bez použití úvěrů, a bude tomu tak i nadále.