Parcely prodej

Hostivice, Praha - západ

Po několika letech jsme zařadili nově do nabídky v lokalitě Ke Stromečkům další parcely pro individuální výstavbu rodinných domů. O pozemky v této lokalitě byl vždy mimořádný zájem, o čemž svědčí i to, že na všech dříve prodávaných parcelách jsou dnes již postavené rodinné domy.

Celá lokalita Ke Stromečkům, a tedy i všechny nabízené pozemky, jsou napojeny na veškeré inženýrské sítě, tj. komunikace s veřejným osvětlením, kanalizaci splaškovou a dešťovou, vodovod, plynovod, rozvody elektrické energie a datové rozvody. V celé lokalitě je položen optický kabel, čímž je umožněno připojení rodinných domů na vysokorychlostní síť internetu a příjem digitální televize. Součástí každého pozemku je kiosek technické infrastruktury se zabudovanou elektroměrovou a plynoměrovou skříní pro odběr elektřiny a plynu. Hlavní ulice tvoří asfaltové komunikace s chodníky ze zámkové dlažby, které zatraktivňuje jednostranná zeleň se stromořadím. Obytné ulice jsou celoplošně ze zámkové dlažby, většina z nich je zakončena dekorativními záhony. Všechny parcely jsou dle platného územního plánu určeny k zástavbě rodinnými domy a jsou také vyňaty ze zemědělského půdního fondu.

Další informace o lokalitě, dopravní dostupnosti a občanské vybavenosti jsou uvedeny v sekci Proč Hostivice?Cena za pozemek činí 16.990 Kč/m2. Jedná se již jen o zeleně označené parcely.

Pozemek číslo 66+67 je dnes rovněž určen pro stavbu samostatného rodinného domu, nikoliv pro stavbu dvojdomu, jak bylo dříve plánováno. Na tento pozemek je také zpracován projekt moderního rodinného domu o velikosti 4+kk s garáží, který zohledňuje umístění a orientaci pozemku. V případě zájmu je možno nabídnout ke koupi i tento projekt.

Rezervace parcel

Vybranou parcelu lze poptat kliknutím na parcelu v zastavovacím plánku nebo kliknutím na její řádek v ceníku a vyplněním příslušných údajů. Lze nás rovněž kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

S vážným zájemcem bude uzavřena rezervační smlouva, na jejímž základě uhradí zájemce rezervační poplatek. Zbývající část kupní ceny zaplatí kupující na základě kupní smlouvy prostřednictvím advokátní nebo notářské úschovy. K jejímu uvolnění dojde po převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí na nového vlastníka. Samozřejmostí je naše spolupráce s úvěrující bankou v případě financování koupě pomocí hypotéky a zřízení zástavního práva k pořizovanému pozemku.Parcela
Parcelní číslo
Výměra v m2
Cena za m2
Cena celkem
Stav
1
1161/132
644
2
1161/128
582
3
1161/124
597
4
1161/120
641
5
1161/87
644
6
1161/116
581
7
1161/117
603
8
1161/118
677
9
1161/238
639
10
1161/237
572
11
1161/236
571
12
1161/114
584
13
1161/110
624
14
1161/111
658
15
1161/112
598
16
1161/113
592
17
1161/107
700
18
1161/103
669
19
1161/100
622
20
1161/96
685
21
1161/92
888
22
1161/93
706
23
1161/94
698
24
1161/95
699
25
1161/83
766
26
1161/81
1324
27
1161/80
854
28
1161/79
872
29
1161/168
1264
30
      Parcela zanikla dělením a zcelováním pozemků.  
zanikla
31
1161/73
973
32
1161/74
900
33
1161/75
1058
34
1161/77
941
35
1161/76
940
36
1161/71
986
37
1161/70
865
38
1161/69
891
39
1161/68
674
40
1161/66
1233
41
1161/65
686
42
1161/64
671
43
1161/63
770
44
1161/50
1555
45
1161/175
1401
46
1161/174
1376
47
1161/173
2333
48
1161/172
1258
49
1161/51
1424
50
1161/52
707
51
1161/53
777
52
1161/176
802
53
1161/177
822
54
1161/54
1093
55
1161/55
872
56
1161/56
847
57
1161/178
673
58
1161/58
673
59
1161/57
847
60
1161/59
936
61
1161/60
1108
62
1161/61
899
63
1161/179
798
64
1161/180
715
65
1161/62
722
66+67
1161/188+1161/86
333+352
68
1161/85
572
69
1161/258
950
70
1161/259
960
71
1161/260
800
72
1161/261
800
73
1161/262
800
74
1161/263
800
75
1161/264+1169/56
1050
76
1161/91
910
77
1161/221
805
78
1161/224
750

Poznámka:
Ceny parcel jsou konečné, včetně všech inženýrských sítí a kiosku technické infrastruktury.
Parcely, u nichž je uvedeno "-", jsou momentálně vyčleněny z prodeje a jsou určeny pro budoucí výstavbu naší společnosti Habitera, a.s.