Ta Hostivice

Ve starých listinách, které se dochovaly, se uvádělo vždy v Hostivici, do Hostivice. Přední odborníci ve vědě o vlastních jménech prof. Dr. V.Šmilauer a PhDr. Antonín Tejnor, vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český, kteří se vyslovili před lety k původu názvu města, uvádějí, že jeho název lze odvozovat pouze od jména Hostivít, tedy přeneseně Hostivítova ves, tudíž ta Hostivice. I v současné době se představitelé města shodují na tvaru rodu ženského. Oficiální název města uváděný ve všech důležitých listinách, jako je povýšení Hostivice mezi města ke dni 1.1.1978, schválení znaku města a naposledy udělení vlajky města Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 25.3.2005, je skutečně ve tvaru rodu ženského, ta Hostivice. (Zdroj: výtah z Hostivického měsíčníku)

Zpět na hlavní stránku.